Obchodní zástupce

Jde o pracovní pozici, na kterou pečlivě vybíráme osoby, které se osobně podílí nejen na reprezentaci našeho nakladatelství, ale též svou činností v terénu naplňují krédo naší firmy „Být stále nablízku našim obchodním partnerům“. Tato pracovní pozice poskytuje volnou pracovní dobu a dává lidem na této pozici i naprostou důvěru ve vlastní pracovní sebekázeň. Působnost obchodního zástupce je v okruhu do 50 km od jeho bydliště a u větších regionů i méně. Dá se tedy říci, že se pracovně uplatňuje v regionu svého bydliště. Úkolem obchodního zástupce je aktivní činnost v terénu, tedy kontaktovat firmy, prezentovat nabídku našich produktů, sepisovat s nimi objednávky a zajišťovat sběr podkladových materiálů pro realizaci zakázek. Jedná se jak o vstup do reklamních ploch v našich produktech, tak i prodej vlastních reklamních produktů, např. nástěnných netradičních kalendářů. Naše nabídka pracovního uplatnění není pouhou příležitostnou nabídkou, ale trvalou celoroční činností, která aktivním a úspěšným obchodním zástupcům zabezpečí trvalé a stálé finanční zdroje.

Z vyhodnocení celoroční obratové soutěže

Spolupráce s námi je možná jak na provizní zprostředkovatelskou činnost, tak i na dohodu o provedení práce, která po dosažení stanovených podmínek může přejít i v trvalý pracovní poměr. Námi vyplácené provize dosahují nadstandardních výší dle výše dosaženého finančního obratu bez DPH. V praxi to znamená, že při průměrném měsíčním finančním obratu 200 000 Kč si náš obchodní zástupce vydělává měsíčně od 44 000 Kč. Jsou však i obchodní zástupci, kteří mají dvojnásobek tohoto průměru. Provizi obchodním zástupcům vyplácíme okamžitě po úhradě faktury naším zákazníkem.

Úspěšným obchodním zástupkyním a zástupcům zaručujeme exkluzivitu pro příslušné město nebo města, ve kterých realizují pravidelnou obchodní činnost. Každoročně je též naší firmou vyhlašována celoroční obratová soutěž o hodnotné ceny. V rámci této celoroční obratové soutěže je třem nejlepším obchodním zástupcům k dispozici finanční dotace provozu osobního automobilu, který je navíc v jejich osobním vlastnictví a další firemní výhody po dosažení pravidelného měsíčního obratu dle firemních tabulek. Snažíme se každoročně zlepšovat pracovní podmínky našich obchodních zástupců. Dokážeme ocenit pracovní nasazení našich obchodních zástupců a naším krédem je, že dobře pracující obchodní zástupce má být finančně ohodnocen tak, aby jeho příjem byl nejen větší než je dvojnásobek minimální mzdy v ČR, ale i větší než je příjem obchodního ředitele či ředitele oblastní pobočky. Proto jsou u nás nadstandardně oceněni právě lidé na pozici obchodních zástupkyň a zástupců, kteří aktivně a pravidelně pracují v terénu, dosahují nadprůměrných obchodních výsledků a podílí se na obchodním růstu firmy.

Zdeněk Troška symbolicky předává klíče od vozu

Na území ČR má naše firma zřízeny oblastní pobočky. V čele oblastních poboček stojí oblastní ředitelky či ředitelé, kteří jsou připraveni Vám v začátku pomoci. Post ředitele či ředitelky oblastní pobočky však není neměnný a mohou se jimi stát i noví obchodní zástupci. Samozřejmě jen ti nejlepší. Není vyloučeno, že to můžete být právě Vy, kteří již máte určité zkušenosti s prací obchodního zástupce a samozřejmě pokud tomu budou odpovídat i Vaše obratové výsledky.

V případě Vašeho zájmu stát se obchodním zástupcem našeho nakladatelství a vydavatelství nás můžete kontaktovat e-mailem (info@mestskeknihy.cz) nebo telefonicky (327 399 140) a dohodli bychom se dále na případném osobním setkání u nás ve firmě. Zde získáte jednak další informace a jednak i materiály nutné pro Vaši práci.