Stolní kalendáře

Monotematické stolní kalendáře

Nabízíme realizaci regionálních stolních kalendářů, jenž mohou obsahovat i místní historické záběry či fotografie našich předků, které byly roky skryté, a to v soukromých či archivech regionálních muzeí nebo oblastních archivů. Prostřednictvím tohoto typu stolního kalendáře, jehož zadavatelem mohou být jak města či jednotlivé obce v celé ČR, tak i zájmové spolky, tak vzniknou velmi zajímavé, ale zároveň i specifické stolní kalendáře, jejichž obliba u obyvatel daného regionu bude jistě vysoká. S touto oblíbeností se váže i velmi dobrá prodejnost těchto kalendářů. Dá se tak říci, že tento typ kalendáře má schopnost být samofinancovatelný. Kalendář je možné realizovat jak ve formě týdenního, tak i stejně dobře ve formě dvoutýdenního. Cenová nabídka je kalkulována individuálně v závislosti na celkovém nákladu a to na základě písemně učiněné poptávky.

  • rozměr listů: 297 × 150 mm nebo 322 × 105 mm
  • materiál: křída matná 115 g/m2 všechny listy kalendáře
  • barevnost: 4/4

Stolní měsíční kalendáře

Tento typ měsíčních stolních kalendářů je možné doporučit nejen jako vhodnou formu propagace výrobků či služeb jednotlivých firem, ale též i školám, neboť jim poskytuje prostor jak pro vlastní propagaci, tak jim dává možnost zajímavou formou informovat veřejnost o pořádaných akcích v daném roce. Je to i vhodná forma pro Informační centra jednotlivých měst, jak dostat potřebné informace o dění ve městě či připravovaných akcích daného roku a to přímo „na stůl“ jednotlivých občanů. Cenová nabídka je kalkulována individuálně v závislosti na celkovém nákladu a to na základě písemně učiněné poptávky.

  • rozměr listů: 180 × 130 mm
  • materiál: křída lesk 80 g/m2 všechny listy kalendáře
  • barevnost: 4/4