Ediční řada knih Historie a současnost podnikání v regionech České republiky

 
Knihy

Od roku 1998 jsme obnovili vydávání občanských a městských knih v České republice. Knihy čtenářům umožňují nahlédnout nejen do historie, ale i současnosti podnikání v jednotlivých regionech ČR.

 
Knihy – detail

První část, historickou, zpracovávají regionální historici, pracovníci muzeí a archivů a rovněž poučení laici, jimž je historie celoživotním koníčkem. Právě takoví lidé mohou napsat čtivě, zajímavě a populární formou o dějinných událostech, jež přispívaly k utváření podnikatelského prostředí v příslušné lokalitě, jakož i o společnostech, firmách a drobných živnostnících, kteří v daném kraji v průběhu času působili a zasloužili se o jeho rozvoj.

 
Knihy – detail

Druhou část tvoří profily současných podnikatelských subjektů, které v knižní podobě představují trvalou hodnotu a jejichž výpověď bude mít smysl i pro nadcházející generace. U této druhé části jsme si stanovili za cíl představit co nejúplněji obraz soudobého stavu podnikání daného regionu, a to formou žurnalistických článků typu public relations.

 
Křest

Knihy uvádíme na trh formou slavnostního křtu. Kmotry knih této ediční řady jsou známé osobnosti, které mají k danému regionu osobní vztah.