Orientační plány areálů nemocnic

 
Nemocnice

 

Orientační plány areálů nemocnic jsou vhodným doplňkem stávajících informačních systémů nemocnic. Produkt je orientován na rozšíření informovanosti pacienta o areálu nemocnice při současném zajištění vhodné a účinné propagace firem, které do projektu vstoupí.