Informační mapy krajů s reklamními moduly

Jedná se o informačně–reklamní materiál, kdy jde ve většině případů o smluvní spolupráci s Krajskými úřady v ČR a mimo kartografické mapy, které zajišťujeme ve spolupráci s firmou, která má v tvorbě mapových podkladů dlouholeté profesionální zkušenosti, materiál i obsahuje i informace o Krajském úřadě a o důležitých krajských památkách. Tedy věnujeme větší prostor obecným informacím a tím se mapa stává žádaným zbožím, neboť z ní lze vyčíst to nejdůležitější o daném kraji.

Zároveň je zde i omezený prostor pro účelnou prezentaci firem. Ve většině případů jsme zvolili velikost B1 (cca 96 × 64 cm), a to proto, aby i to nejmenší místo na mapě bylo dobře čitelné.

Námi vydávané mapy kraje jsou jednak dány zdarma k dispozici patřičnému KÚ, zároveň jsou i ve volném prodeji, a to jak v krajském městě, tak i v dalších městech daného kraje. Část nákladu map je distribuována prostřednictvím Hospodářských komor k významným firmám (Hospodářské komory dostanou tyto mapy zdarma po jejich vydání).

Mapy krajů

Zdarma dostanou tuto mapu i vybrané Městské a Obecní úřady v kraji. Za samozřejmost považujeme to, že mapy dostávají pro vlastní potřebu i firmy, které vstupují do mapy prostřednictvím své prezentační plochy.

Doposud jsme vydali mapy v těchto krajích:

  • Královéhradecký kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Jihočeský kraj
  • Středočeský kraj